Piet Vermeulen

Piet Vermeulen (1908-1996) maakte een prachtige artistieke ontwikkeling door. Zijn vroegste werken waren impressionistisch van aard met een heel losse toets. De latere doeken uit zijn oeuvre schommelen tussen realisme en surrealisme in. Het werk van Piet Vermeulen omvat veel portretten, waaronder een portret van dichter Jan Engelman, dat in bezit is van het Centraal Museum. Hij hoort net als Jopie Moesman, tijdgenoot en vriend, tot de Utrechtse school. De stad Utrecht werd vaak op originele wijze door hem 'geportretteerd'. Van eenvoudige straattaferelen, de Dom in Utrecht en objecten maakte Piet Vermeulen in realistische stijl geschilderde stillevens. Vaak met een surrealistische sfeer, die doet denken aan Salvador Dali. Van zijn kunstwerken verscheen in 1993, op zijn 85e verjaardag, een mooie catalogus: Goede Oogst.

Let op: Nu is er een klein retrospectief te van Piet Vermeulen bij Galerie Laimböck in Langbroek. De schilderijen hiernaast zijn daar nu te zien met 8 a 10 andere doeken. Open: Elke zondag tussen 12-18 uur. Door de weeks na telefonische afspraak: 0343-561699 Catherine Lenssinck - Laimböck.